Tom I – Spis treści

Rocznik Wołomiński - Tom I - 2005 (okładka)

 • Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk, Jarosław Stryjek

Artykuły, studia, rozprawy

 • Jarosław Stryjek – Obecność
 • Janusz Odziemkowski – Walki o Wołomin podczas obrony przedmieścia warszawskiego w sierpniu 1920 roku.
 • Jarosław Stryjek – Niechciane miasto. Wołomin w latach 1916-1919
 • Tadeusz Swat – Powstanie Styczniowe w Wołomińskiem
 • Janusz Odziemkowski – Bój pod Ossowem 14 sierpnia 1920 roku
 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Czasopisma Wołomina i regionu do 1939 roku
 • Zbigniew Gnat-Wieteska – Narodowe Siły Zbrojne w powiecie radzymińskim
 • Marek Kuczmarski – Bitwa pancerna na przedpolach Warszawy 1944 r. (cz. I)
 • Anna Wojtkowska – Historia wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Wołomin

Źródła, materiały, wspomnienia

 • Zdzisław Wacław Michalik – Gospodarny Wołomin – wspomnienia i teraźniejszość
 • Jan Kazimierz Sobczyk – Katolicka młodzież wołomińska w latach 1928-1939
 • Jolanta Adamska – Kronika wydarzeń w Wołominie i okolicy
 • Wojciech Jerzy Muszyński – Prasa Narodowych Sił Zbrojnych w Wołominie (1939-1944)

Wołomińskie biografie

 • Agnieszka Kalinowska – Dom nad Łąkami w życiu i twórczości Zofii Nałkowskiej (1884-1954)
 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Feliks Papliński (1908-1942) – komunista wołomiński
 • Marzena Kubacz – Historyk, regionalista i pedagog – Leszek Stefan Podhorodecki (11 I 1934-7 XII 2000)

Recenzje

 • Marianna Banacka, Biskup Marcin Załuski. Kobyłczanin z przeznaczenia i wyboru – Zbigniew Paciorek
 • Karol Guttmejer, Kobyłka. Perła baroku na Mazowszu
 • Ks. Kazimierz Konowrocki, Maria Balicka, Cmentarz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce – Arkadiusz Kołodziejczyk, Tadeusz Swat
 • Ks. Jan Sikora, Wołomin. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Kościół – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Elżbieta Maria Kozłowska, „Sześćdziesiąt lat minęło…” I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie – Jarosław Stryjek
 • Jarosław Stryjek, Kalendarium Wołomina do 1939 – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Mieczysław Chojnacki, Jarosław Stryjek, Armia Krajowa, Radzymiński Obwód „Raróg”, „Rajski Ptak”, „Burak” w dokumentach – Zbigniew Gnat-Wieteska
 • Jerzy Lewicki, Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik”, Ich znakiem był Rajski Ptak. Wspomnienia żołnierzy Armii Krajowej Radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak”, „Burak” z lat 1939-1956 – Jarosław Stryjek
 • Ks. Kazimierz Konowrocki, 60 lat mojego kapłaństwa w czasach niełatwych (1943-2003). Wspomnienia – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Zbigniew Paciorek, Marki – dzieje, tradycja, kultura – Jarosław Stryjek
 • Grzegorz Dudzik, Jolanta Boguszewska, Nasfeterowie – Monika Kupiec
 • Jan Wnuk, Ziemia Norwida i Cudu nad Wisłą. Przewodnik po powiecie wołomińskim – Tadeusz Swat
 • Ks. Zbigniew Drzewiecki, Cmentarz w Klembowie – Jarosław Stryjek

Noty wydawnicze

 • Ks. Zbigniew Godlewski, Religijność katolików w środowisku małego miasta na przykładzie parafii Tłuszcz – Krzysztof P. Kozłowski
 • Dr Stanisław Łagowski, Radzymin (miasto powiatowe gub. warszawskiej). Od czasu jego założenia aż do dni naszych (reprint) – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Stanisław Helsztyński, Bohater Warszawy, ksiądz kapelan Ignacy Skorupka (1893-1920) – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Ks. Marceli Weiss, Kościół parafialny Świętej Trójcy w Kobyłce pod Warszawą (reprint) – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Ks. Kazimierz Konowrocki, Proboszczowie parafii Świętej Trójcy w Kobyłce od 1415 do 2001 r. – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Ks. Kazimierz Konowrocki, Parafia Świętej Trójcy w Kobyłce oraz parafie powstałe na jej terenie od 1445 do 2001 roku – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Wołomin 1953-2003. 50 lat koszykówki. 25 lat sekcji żeńskiej – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Ludzie i historie. Wypisy z dziejów Zielonki. pr. zb. pod red. Grzegorza P. Dudzika i Urszuli Wysockiej – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Artykuły dr Leszka Podhordeckiego drukowane w „Wieściach Podwarszawskich” w latach 1991-2001. Bibliografia, oprac. Agnieszka Kalinowska, Marzena Kubacz – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Ks. Zbigniew Drzewiecki, Album upamiętniający 170 rocznicę śmierci generała dywizji Franciszka Żymirskiego, Klembów 25 II 2001 r., – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Wojciech Zalewski, Wołomin 1920. Przedpola Warszawy, Wydawnictwo, Taktyka i Strategia, [gra planszowa] – Wojciech Zalewski

Kronika

 • Kronika – opracował Andrzej Żelezik

Listy do redakcji

 • Janusz Bublewski, Przyczynek do historii pomnika – czołgu w Wołominie
 • Jan Kazimierz Sobczyk, Uwagi do Kalendarium miasta Wołomina autorstwa Jarosława Stryjka