Tom III – Spis treści

rocznik-wolominski-tom-iii-2007

 • Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk

Artykuły, studia, rozprawy

 • Janusz Odziemkowski – Bój batalionu por. Stefana Pogonowskiego o Wólkę Radzymińską 15 sierpnia 1920 r.
 • Marek Kuczmarski – Bitwa pancerna na przedpolach Warszawy 1944 r. Część II
 • Wacław Panek – Z Wołomina do Paryża. Pieśniarka Wiera Gran
 • Zbigniew Gnat-Wieteska – Podpułkownik Henryk Krajewski ps. „Wicher”, „Eryk”, „Bak”, „Trzaska”, „Leśny” (1898-1989)
 • Monika Lach – Tajne nauczanie w Wołominie w latach 1939-1944
 • Janusz Bublewski – Szpitale w Wołominie w latach 1939-1957
 • Jolanta Oktaba – Miejski Dom Kultury w Wołominie w świetle opinii, dokumentów i własnej praktyki
 • Marian Krupicki, Ryszard Mazurek – Historia klubu sportowego „Huragan”. Lata 1923-1960

Źródła, materiały, wspomnienia

 • Bogusław Malicki – Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie. Historia jednostki od roku 1938
 • NOTATNIK Andrzeja Króla – opracował Jarosław Stryjek
 • „Kronika Wołomina” drużyny harcerek „GWIAZDY” z 1949 r. – opracował Janusz Bublewski
 • Edmund Kołodziejczyk – Moje sny niespokojne, po przejściu przez piekło
 • Jerzy Maciążek – Moje kontakty z wołomińskimi żydami
 • Rafał Pazio – Pomówmy o historii Duczek
 • Kazimiera Księżopolska – 60 lat wcześniej
 • Stefan Kozłowski, Wspomnienia żołnierza 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki – opracował Zdzisław Michalik
 • Stefan Kamiński – Wspomnienia
 • Wacław Panek – Wieści z podzamcza

Wołomińskie biografie

 • Marzena Kubacz – Wacław Nałkowski
 • Marzena Kubacz – Doktor Zachariasz Frank (1890-1957)
 • Jarosław Stryjek – Józef Bieniek, ps. „Romański” (1910-1945)
 • Jarosław Stryjek – Edward Jan Nowak, ps. „Jog”

Z domowego albumu

 • Jarosław Stryjek – Album rodzinny. Magdalena Pazio
 • Jarosław Stryjek – Z albumu rodzinnego Marka Gostyńskiego

Recenzje

 • Powojenne dzieje Węgrowa i okolic – Anna Wielgosz
 • Studia i materiały do dziejów powiatu wołomińskiego, nr 2 – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Jan Wnuk, Radzymin. Cud nad Wisłą 1920 – Jarosław Stryjek
 • Edward Kowalski, Cmentarz Poległych w Radzyminie – Jarosław Stryjek
 • Wypędzeni. Zielonka 1944 – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Wspomnienie o dawnym Wołominie. Wystawa – Marta Krakowska

Noty wydawnicze

 • Małgorzata Siedlecka-Rybczyńska, Ziemie Odzyskane – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Zdjęcia: Jerzy Lipman – Monika Kupiec
 • Romuald Romański, Raszyn 1809 – Jarosław Stryjek
 • Kształty Polskie, rzeźba i medalierstwo Tadeusza Tchórzewskiego – wystawa z okazji 25-lecia pracy twórczej – Monika Kupiec
 • Byłeś blisko … Ojciec Święty Jan Paweł II za życia i po śmierci wśród społeczności mareckiej – Monika Kupiec
 • Piotr Rozwadowski, Warszawa 1944-1945 – Jarosław Stryjek
 • Ks. Jan Golędzinowski. Męczennik za wiarę. Pierwszy Proboszcz Parafii Chrystusa Króla – Marta Krakowska
 • Zbigniew Paciorek, zapomniany świat kolejki mareckiej
 • Katalog wystawy 25.IX.-26.X.2004 – Jarosław Stryjek
 • Wacława Drymel, Mój pamiętnik 1939-1945 – Jarosław Stryjek

Komiks

 • Aneta Saks i Szymon Plasota – „Mściciel” 1920 – pociąg pancerny

Kronika

 • Kronika Wołomina – opracowali: Elwira Kasprzak, Andrzej Żelezik

Listy do redakcji

 • Wspomnienie o służbie zdrowia – Alicja Flanczewska