Tom V – Spis treści

 • rocznik-wolominski-tom-v-2009Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk

Artykuły, studia, rozprawy

 • Krzysztof Antczak – Perspektywy rozwoju Wołomina
 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Działania wojenne na przedmościu praskim w dniach 23 kwietnia – 3 maja 1809 roku
 • Jacek Szczepański – Militarno-historyczne znaczenie fortu w Beniaminowie
 • Zbigniew Gnat-Wieteska – „Burza” i początki „drugiej konspiracji” na terenie Obwodu „Rajski Ptak”, „Burak” – Radzymin
 • Bogdan Chodkiewicz – Prasa podziemna w powiecie wołomińskim w latach 1981-1990

Z dziejów wołomińskiego szkolnictwa

 • Tadeusz Kielak, Beata Radzio – Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego (dawniej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. dra med. Jana Sikorskiego) w Wołominie (1944-2009)
 • Bogdan Chodkiewicz, Mariola Stankiewicz – Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II

Źródła, materiały, wspomnienia

 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Kartki z dziejów odbudowy kościoła pw. Świętej Trójcy w Kobyłce
 • Marzena Kubacz – Działalność Towarzystwa Przyjaciół Osiedli Wołominka, Sławka i Okolic w świetle zachowanych dokumentów

Sport w Wołominie i regionie

 • Ryszard Mazurek – Dzieje wołomińskiej koszykówki (lata 1989-2003)
 • Stanisław Bielewicz – Podnoszenie ciężarów w klubach wołomińskich
 • Ryszard Mazurek – Historie wołomińskiej siatkówki. Lata 1988-1995

* * *

 • Marta Krakowska – Jubileusz 90-lecia praw miejskich Wołomina. Uroczysta sesja Rady Miejskiej 12 marca 2009 r.
 • Anna Wojtkowska – W siedemdziesiątą rocznicę tajnych kompletów 1939-1945 u Krystyny Kwapiszewskiej
 • Janusz Bublewski – Listy z tułaczki
 • Bogdan Malicki – Ochotnicze Straże Pożarne w gminie wołomińskiej. Tradycja powiązana z trudną rzeczywistością
 • Bogusław Malicki – Z moich strażackich wspomnień. Egzamin wielkiej dojrzałości
 • Leszek Podhorodecki – Kronika Cechu Rzemiosł Różnych w Wołominie

Wołomińskie biografie

 • Emil Noiński – W kręgu tradycji rodzinnych i pasji twórczych Bolesława Jeziorańskiego (1868-1920). Szkic do portretu artysty
 • Marta Krakowska – Wołomiński epizod w życiu Marii Czaplickiej – wybitnej polskiej antropolog
 • Bogdan Chodkiewicz, Katarzyna Ewiak – Kpt. Mieczysław Szymanowski (1898-1940)
 • Kazimierz Rozbicki (1927-2005)
 • Anna Wojtkowska – Stanisław, Wojciech Szewc, ps. „Zaorski”, rocznik 1921
 • Rafał Pazio – W 20. rocznicę śmierci ks. Sylwestra Zycha

Z domowego albumu

 • Bogdan Chodkiewicz – Z rodzinnego archiwum Jerzego Szymanowskiego – okres wojny i okupacji

Recenzje

 • Arkadiusz Kołodziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej – Bogdan Chodkiewicz
 • Studia i materiały do dziejów powiatu wołomińskiego nr 4 – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Stanisław Kielak, Dzieje obwodu Armii Krajowej „Rajski Pak” – „Burak” – Emil Noiński
 • Wiktor Prandota, „Wici” w płomieniach. Wspomnienia z lat 1944-1972 – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • „Rocznik Legionowski”, tom III – Bogdan Chodkiewicz
 • „Rocznik Kałuszyński”, zeszyt 8 – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Życiorysy z Wołominem związane… (Historia miasta pisana ludzkimi losami) – Emil Noiński

Noty wydawnicze

 • Mieczysław Chojnacki „Młodzik”, Przez Sybir do wolnej Polski – opowiadanie Zdzisława Przybysza – ps. Wiąz, żołnierza Armii Krajowej – Monika Kupiec
 • Władysław Kolatorski, Pod Radzyminem w 1920 roku. Major Stefan Walter – Bohater Mokrego – Monika Kupiec
 • Jan Wnuk, Księżna Eleonora Czartoryska – dziedziczka Radzymina – Monika Kupiec
 • Wołomin w obronie Polski i Europy – Monika Kupiec
 • Dawna architektura wsi mazowieckiej. Skansen w Kuligowie oraz inne atrakcje turystyczne okolic Dąbrówki – Monika Kupiec

Kronika

 • Andrzej Żelezik – KRONIKA WOŁOMINA czerwiec 2008 – maj 2009
 • Bogdan Chodkiewicz – Dzień Europejski w III Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie