Tom VI – Spis treści

 • rocznik-wolominski-tom-vi-2010Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk, Jarosław Stryjek

Artykuły, studia, rozprawy

 • Andrzej Żelezik – 20. rocznica działalności samorządu Gminy Wołomin
 • Janusz Odziemkowski – Walki o Radzymin w sierpniu 1920 roku
 • Władysław Kolatorski – Major Stefan Walter – bohater Mokrego (1891-1920)
 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Ruch ludowy w powiecie radzymińskim. Część II (lata 1906-1915)
 • Bogdan Chodkiewicz – Terytorium i ludność powiatu radzymińskiego w latach 1918-1939. Część I
 • Przemysław Boguszewski – Rys historyczny Rembertowskiego Poligonu Artylerii (1888-1918)
 • Ks. Paweł Wrąbel – Parafia Świętego Józefa Robotnika w Wołominie
 • Bogdan Chodkiewicz – Refleksje na temat wychowania w szkole

Źródła, materiały, wspomnienia

90. rocznica boju pod Ossowem

 • Mieczysław Z. Słowikowski – Bój w obronie Warszawy i śmierć ks. I. Skorupki. Wspomnienie historyczne z wojny 1920 roku (przedruk)
 • Bolesław Waligóra – Bój pod Ossowem i Leśniakowizną w dniu 14.VIII.1920 (przedruk)

* * *

 • Jacek Szczepański – Radzymin na dawnej pocztówce (jako przedmiot badań historycznych i filokartystycznych)
 • Anna Wojtkowska – Szkolne kalendarium budynku przy ulicy Wileńskiej 32 w Wołominie. Lata 1905-1939
 • Agata Sobczak – Józef Ajewski na „pocztówce” z dawnego Wołomina
 • Kazimierz Andrzej Zych – Pomnik Katyński w Wołominie
 • Janusz Bublewski – Cmentarz w Wołominie

Sport w Wołominie i regionie

 • Jarosław Szerszeniewski – Dzieje Klubu Towarzystwa Siatkówki „Stolarka Wołomin” 1995-2003
 • Zbigniew Milewski – Wołomińska koszykówka po jubileuszu 50-lecia

Wołomińskie biografie

 • Emil Noiński – Działalność partyzancka płk. Józefa Jankowskiego – „Szydłowskiego” (1832-1864) w Powstaniu Styczniowym
 • Małgorzata Siedlecka Rybczyńska – Doktor Zygmunt Siedlecki – 1901-1973
 • Anna Wojtkowska – Stanisława Maria Balonowa – nauczycielka szkół wołomińskich
 • Anna Wojtkowska – Stanisław Julian Balon (1906-1943)
 • Ryszard Mazurek – Stefan Kamiński – rówieśnik Wołomina
 • Jerzy Dębski, Jarosław Stryjek – Oficerowie Komendy Obwodu ZWZ Radzymin – więźniowie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu

Z domowego albumu

 • Jerzy Szymanowski, Bogdan Chodkiewicz – Z rodzinnego archiwum Jerzego Szymanowskiego – okres PRL-u
 • Jarosław Stryjek – Bolesław Bohusz

Recenzje

 • Renata Boryka Kwapisz, Dzieje Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach na tle przeszłości i teraźniejszości miasta w latach 1862-2005 – Bogdan Chodkiewicz
 • „Rocznik Mińskomazowiecki”, zeszyt 17 – Bogdan Chodkiewicz
 • Kościół wspaniały, który mógłby stać w Rzymie. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Kobyłce – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Jolanta Załęczny, Monografia Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 1979-2009 – Bogdan Chodkiewicz
 • Marek Rogusz, Marian R. Sawicki, Zielonka. Zapomniane lotnisko września 1939 – Jarosław Stryjek

Noty wydawnicze

 • Ks. prałat Jan Andrzejewski, Kościół Św. Trójcy w Kobyłce. Dom modlitwy i arcydzieło – Monika Kupiec
 • Andrzej Charkiewicz, Od Ząbkovii do Dolcanu – Monika Kupiec
 • Biuletyn informacyjny. Szpital Powiatowy w Wołominie, 2010 nr 1(5) – Monika Kupiec

Kronika

 • Andrzej Żelezik – KRONIKA WOŁOMINA czerwiec 2009 – maj 2010
 • Marzena Kubacz – Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie 2009 – czerwiec 2010

Listy do redakcji

 • Stefan Kamiński – Listy do redakcji