Tom VII – Spis treści

rocznik-wolominski-tom-vii-2011

 • Przedmowa – Ryszard Madziar, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Jarosław Stryjek

Pro memoria

 • Jarosław Stryjek – Wspomnienia o profesorze Arkadiuszu Kołodziejczyku
 • Jarosław Stryjek – Kilka refleksji o powstaniu i prac nad „Rocznikiem Wołomińskim”
 • Spisy treści „Roczników Wołomińskich” tomy I-VI
 • Marzena Kubacz – Bene Meritus. Ksiądz Prałat Jan Sikora

Artykuły, studia, rozprawy

 • Mariusz Weber – Piastowscy władcy Mazowsza wschodniego
 • Przemysław Boguszewski – Bazy rakietowe na obszarze powiatu wołomińskiego. Historia i stan zachowania
 • Janusz Bublewski – Szkice o Starym Rynku w Wołominie
 • Bogdan Chodkiewicz – Terytorium i ludność powiatu radzymińskiego w latach 1918-1939
 • Anna Wojtkowska – Wpisane w kamień i spiż
 • Bartłomiej Szypowski – Kradzież pieniędzy cichociemnych z placówki „Pole” pod Wyszkowem. Wyrok Wojskowego Sądu Specjalnego na Władysława Wysockiego
 • Teresa Rogulska – Zakłady Stolarki Budowlanej w Wołominie
 • Bożena Dobosz, Iga Kluczyńska-Firszt – Zespół Szkół nr 5 w Wołominie

Źródła, materiały, wspomnienia

 • Anna Wojtkowska – Z historii narodowych pamiątek
 • Agata Sobczak – Historia pewnej kamienicy
 • Anna Wojtkowska – Szkolne kalendarium budynku przy ulicy Wileńskiej 32 w Wołominie cd. lata 1939-1957
 • Jarosław Stryjek – Jerzyska. W odkrywaniu prawdy o rozstrzelanych przez Niemców w sierpniu 1944 r. żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego z Wołomina

Wołomińskie biografie

 • Anna Wojtkowska – Helena Rebandel i jej rodzina
 • Bogdan Chodkiewicz – Mieczysław Winiarski

Z domowego albumu

 • Elżbieta Miszta-Gołębiewska – Z archiwum rodziny Misztów
 • Ryszard Mazurek – Wspomnienie o żołnierzu Zygmuncie Michaliku i jego wojennych losach
 • Ryszard Mazurek – Czesław Ząbek żołnierz II Korpusu Polskiego Władysława Andersa
 • Grzegorz Zbrzeźniak – Mój dziadek „Bicz”

Recenzje

 • Tłuszcz. Źródła i materiały do dziejów miasta i gminy – Marcin Ołdak

Noty wydawnicze

 • Dębe Wielkie i okolice we wrześniu 1939 r., Dębe Wielkie i okolice w sierpniu 1920 r., Dębe Wielkie i okolice w czasie Powstania Listopadowego – Jarosław Stryjek
 • Klucz i słuchawki – Marcin Ołdak
 • „Rocznik Legionowski”, Tom IV – Jarosław Stryjek
 • „Rocznik Mińskomazowiecki”, zeszyt 18 – Jarosław Stryjek
 • Jak opadłe liście czyli – pożegnanie serdecznej pamięci – Arkadiusz Kupiec
 • Latający włóczęga – Arkadiusz Kupiec

Kronika

 • Marta Krakowska i Magdalena Teper – KRONIKA WOŁOMINA czerwiec 2010 – czerwiec 2011

Zmarli

 • Anna Wojtkowska – Miron Paweł Cichecki
 • Teresa Rogulska – Wojciech Józef Kuntz
 • Anna Wojtkowska – Czesław Zygmunt Trzciński
 • Izabela Kieś – Ks. Andrzej Dudzik
 • Marcin Ołdak – Jan Kazimierz Estkowski

Listy do redakcji

 • Zagraniczni goście w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Wołominie