Tom VIII – Spis treści

rocznik-wolominski-tom-viii

 • Przedmowa – Ryszard Madziar, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Jarosław Stryjek, Bogdan Chodkiewicz

Artykuły, studia, rozprawy

 • Bożena Sendzielska, Wiesław Nurkiewicz – Przyroda ziemi wołomińskiej i jej ochrona – wczoraj, dziś, jutro
 • Bogdan Chodkiewicz – Terytorium i ludność powiatu radzymińskiego w latach 1918 – 1939. Część III
 • Jarosław Stryjek – Kilka uwag o działalności Komisji Ładu i Porządku Publicznego Gminnej Rady Narodowej w Wołominie
 • Mariusz Weber – Siemowit III – władca Mazowsza w latach 1341-1381
 • Marek Rogusz – Tragedia „Karasia” z tygrysiej eskadry
 • Paweł Tadeusz Gajzler – Zielonka w cieniu Warszawy
 • Wanda Lipińska – Moniuszki 19 – dom w którym przyszłam na świat
 • Zofia Michalik – V-lecie funkcjonowania Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Ryszard Musiałowicz – Wołomińskie huty szkła na tle zarysu historii miasta do 1985 roku
 • Ryszard Musiałowicz – Redakcja wołomińska „Szkła i Ceramiki”
 • Ryszard Musiałowicz – O Wacławie Nowotnym
 • Ryszard Musiałowicz – Huty szkła w Tłuszczu

Źródła, materiały, wspomnienia

 • Anna Wojtkowska – Ossów – zapiski naocznego świadka
 • Antoni Widomski – Gdy pamięć ludzka wciąż stoi na straży
 • Janina Kowalska – Okropny rok
 • Jarosław Stryjek – Akcja „Burza”
 • Bogdan Chodkiewicz – Ogólna charakterystyka stosunków polsko-żydowskich w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie powiatu radzymińskiego
 • Anna Wojtkowska – Szkolne kalendarium budynku przy ulicy Wileńskiej 32 w Wołominie cd. lata 1957-1967
 • Jarosław Szerszeniewski – Krzysztof Felczak. Wywiad z K. Felczakiem o wołomińskiej siatkówce
 • Ryszard Mazurek – Dlaczego gen. Gustaw Konstanty Orlicz-Dreszer?

Wiersze

 • Wanda Lipińska – Wiersze o moim mieście
 • Dorota Szczęsna – Osobliwość i piękno mojej „Małej Ojczyzny”

Wołomińskie biografie

 • Janusz Bublewski – Jan Bosek
 • Ryszard Musiałowicz – Henryk Ginter – pasjonat i wielki propagator turystyki kolarskiej
 • Zbigniew Chomiczewski – Biografia Pawła Chomiczewskiego

Z domowego albumu

 • Anna Wojtkowska – Pani od finansów i towaroznawstwa Helena Zofia Wawrzynowska (1909-1975)
 • Teresa Rogulska – Z rodzinnego archiwum

Recenzje

 • Węzeł kolejowy Tłuszcz. 150-lecie przejazdu pierwszego pociągu po drodze żelaznej Petersbursko-Warszawskiej przez stację TŁUSZCZ. 18 maja 1862 roku – Rafał Orych
 • Kazimierz Andrzej Zych, Ksiądz Prałat Ppłk Jan Sikora. Życie w Imię Boga, Honoru i Ojczyzny – Jarosław Stryjek

Noty wydawnicze

 • Historia parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie – Rafał Orych
 • Jolanta Sawicka-Jurek, Regina Poloniae, Wizerunki Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie – Rafał Orych
 • Górki jak legenda – Rafał Orych

Kronika

 • Opracował Wydział Kultury i Promocji – Kronika Wołomina lipiec 2011 – lipiec 2012

Zmarli

 • Ryszard Mazurek – Małgorzata Dydek-Twigg
 • Ryszard Musiałowicz – Moralnemu zwycięzcy rzymskich igrzysk Tadeuszowi Walaskowi
 • Paweł Tadeusz Gajzler – Pożegnanie por. AK Leona Szymańskiego ps. „Kula”

Listy do redakcji

 • Eugeniusz Dembiński – Historia biegu „Cud nad Wisłą”
 • Jan Kotkiewicz – W łagrach
 • Agata Sobczak – Sprostowanie do rocznika