Archiwa kategorii: Spisy treści

Tom III – Spis treści

rocznik-wolominski-tom-iii-2007

 • Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk

Artykuły, studia, rozprawy

 • Janusz Odziemkowski – Bój batalionu por. Stefana Pogonowskiego o Wólkę Radzymińską 15 sierpnia 1920 r.
 • Marek Kuczmarski – Bitwa pancerna na przedpolach Warszawy 1944 r. Część II
 • Wacław Panek – Z Wołomina do Paryża. Pieśniarka Wiera Gran
 • Zbigniew Gnat-Wieteska – Podpułkownik Henryk Krajewski ps. „Wicher”, „Eryk”, „Bak”, „Trzaska”, „Leśny” (1898-1989)
 • Monika Lach – Tajne nauczanie w Wołominie w latach 1939-1944
 • Janusz Bublewski – Szpitale w Wołominie w latach 1939-1957
 • Jolanta Oktaba – Miejski Dom Kultury w Wołominie w świetle opinii, dokumentów i własnej praktyki
 • Marian Krupicki, Ryszard Mazurek – Historia klubu sportowego „Huragan”. Lata 1923-1960

Continue reading

Tom II – Spis treści

rocznik-wolominski-tom-ii-2006

 • Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk, Jarosław Stryjek

Artykuły, studia, rozprawy

 • Jarosław Stryjek – Rozwój przestrzenny Wołomina
 • Grażyna i Wawrzyniec Orlińscy – Ziemia Wołomińska w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
 • Robert Szydlik – 100. rocznica powstania „Siewby” (1906-1908) – pierwszego pisma chłopskiego na Mazowszu, wydawanego w Tłuszczu, w powiecie radzymińskim
 • Janusz Odziemkowski – Między Radzyminem i Wołominem – 12-17 sierpnia 1920 roku
 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie w latach 1908-1939
 • Jarosław Stryjek – „Burza” w Ośrodku Wołomińskim AK

Continue reading

Tom I – Spis treści

Rocznik Wołomiński - Tom I - 2005 (okładka)

 • Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk, Jarosław Stryjek

Artykuły, studia, rozprawy

 • Jarosław Stryjek – Obecność
 • Janusz Odziemkowski – Walki o Wołomin podczas obrony przedmieścia warszawskiego w sierpniu 1920 roku.
 • Jarosław Stryjek – Niechciane miasto. Wołomin w latach 1916-1919
 • Tadeusz Swat – Powstanie Styczniowe w Wołomińskiem
 • Janusz Odziemkowski – Bój pod Ossowem 14 sierpnia 1920 roku
 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Czasopisma Wołomina i regionu do 1939 roku
 • Zbigniew Gnat-Wieteska – Narodowe Siły Zbrojne w powiecie radzymińskim
 • Marek Kuczmarski – Bitwa pancerna na przedpolach Warszawy 1944 r. (cz. I)
 • Anna Wojtkowska – Historia wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Wołomin

Continue reading