Category Archives: Tom IX

Tom IX – Spis treści

rocznik-wolominski-tom-ix-2013

 • Przedmowa – Ryszard Madziar, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Jarosław Stryjek

Artykuły, studia, rozprawy

 • Bogusław Kuć – Powstanie Styczniowe w północnej części powiatu stanisławowskiego
 • Tomasz Michalik – Z dziejów Wołomina w latach 1944-1952
 • Marek Rogusz – Stanisław Jakub Skarżyński
 • Paweł Tadeusz Gajzler – Tadeusz Derengowski – życiorys żołnierza „Wachlarza” oraz „Kedywu” Komendy Głównej Armii Krajowej
 • Wanda Lipińska – Jeszcze trzy moje wołomińskie adresy
 • Janusz Bublewski – Wołomińska elektrownia. Założenie i początki funkcjonowania
 • Dorota Skibicka, Czesław Sitarz – 55 lat Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie
 • Izabela Bochińska – Biblioteka przyszłości
 • Janusz Bublewski – Wołomiński tradycje wodniactwa i sportów wodnych
 • Ryszard Musiałowicz – MKS Błękitni i sport w Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie w latach 1959-1970
 • Teresa Rogulska – Wołomińskie Jupitery
 • Marcin Ołdak – Wołomin Retro

Continue reading