Wskazówki dla autorów

Skrócone informacje o przesyłanych materiałach:

 • Materiały powinny zostać przesłane w formacie programu Microsoft Word (.doc lub .docx) lub w otwartym formacie ODT (np. LibreOffice, OpenOffice)
 • Po kontakcie z osobą odpowiedzialną za korektę dopuszczalne jest przesłanie maszynopisu pracy
 • Format pracy:
  • czcionka 12 pkt
  • krój czcionki: Times New Roman
  • interlinia 1,5
  • marginesy 2,5 mm
  • Numer strony powinien znajdować się w prawym dolnym rogu strony
  • Należy stosować przypisy dolne
 • Praca nie może przekraczać 30 stron (łącznie z ilustracjami)
 • Wszelkie dodatkowe materiały (takie jak zdjęcia i ilustracje) powinny być załączone w oddzielnym pliku (lub plikach), a nie umieszczone w pliku programu Word
 • Ukończona praca powinna zostać wydrukowana oraz nagrana na powszechnie używany wymienny nośnik (płyta CD, DVD lub pendrive), a następnie przesłana do korekty na adres email: korekta@mbpw.pl lub dostarczona osobiście.

Szczegółowe wytyczne odnośnie zgłaszanych publikacji można znaleźć w poniższych załącznikach: