Tom II – Spis treści

rocznik-wolominski-tom-ii-2006

 • Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk, Jarosław Stryjek

Artykuły, studia, rozprawy

 • Jarosław Stryjek – Rozwój przestrzenny Wołomina
 • Grażyna i Wawrzyniec Orlińscy – Ziemia Wołomińska w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
 • Robert Szydlik – 100. rocznica powstania „Siewby” (1906-1908) – pierwszego pisma chłopskiego na Mazowszu, wydawanego w Tłuszczu, w powiecie radzymińskim
 • Janusz Odziemkowski – Między Radzyminem i Wołominem – 12-17 sierpnia 1920 roku
 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie w latach 1908-1939
 • Jarosław Stryjek – „Burza” w Ośrodku Wołomińskim AK

Z dziejów wołomińskiego szkolnictwa

 • Halina Nowicka – rys historyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie
 • Katarzyna Kielak, Dorota Turowska – Historia Szkoły Podstawowej w Duczkach
 • Hanna Zarazińska – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
 • Zofia Saks – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie w latach 1935-2000

Źródła, materiały, wspomnienia

 • Zbigniew Sudolski – Wołomińskie wspominki (1937-1961)
 • Krystyna Kwapiszewska – Wołomińscy Żydzi
 • Teresa Rogulska – Ulica Powstańców
 • Jarosław Stryjek – Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej w regionie wołomińskim
 • Zbigniew Paciorek – Próba ukazania procesu produkcji cegły na terenie gminy Marki w okresie międzywojennym (1918-1939)
 • Krzysztof P. Kozłowski – „Boży Posłaniec” – gazeta środowisk katolickich
 • Rafał Pazio – Mała historia dworu w Duczkach

Wołomińskie biografie

 • Joanna Kowalska – Wincenty Kowalski pseudonim „Gawęda” 1861-1935
 • Marzena Kubacz – Śladami księdza Golędzinowskiego męczennika za wiarę i Ojczyznę
 • Maria Balicka – Ksiądz prałat Kazimierz Konowrocki (1917-2005)

Recenzje

 • Robert i Wincenty Szydlikowie, Tłuszcz. Studia i szkice z dziejów – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Rocznik Legionowski, tom I, Towarzystwo Przyjaciół Legionowa – Robert Szydlik
 • Rocznik Legionowski, tom II, Towarzystwo Przyjaciół Legionowa – Robert Szydlik
 • Tadeusz Dąbrowski, Żółte kaczeńce czerwone jak maki. Wspomnienia – Adam Doboroński
 • Studia i materiały do dziejów powiatu wołomińskiego, tom I, Starostwo Powiatu Wołomińskiego – Arkadiusz Kołodziejczyk
 • Maria Balicka, Marek Moczulski, Władysław Stanisław Reymont 1867-1925. Pomocnik dozorcy plantowego, laureat literackiego Nobla – Monika Kupiec

Noty wydawnicze

 • Jak to ze szkołą nie tylko w Kobyłce było, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka – Monika Kupiec
 • Jadwiga Markowska, Kronika z lat 1928-1938 7-mio klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 (żeńskiej) w Wołominie – Monika Kupiec
 • Justyna Lech, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie (rys historyczny) – Monika Kupiec
 • Andrzej Firewicz, Sadowne i okolice wczoraj i dziś – Robert Szydlik

Kronika

 • Kronika Wołomina – Andrzej Żelezik
 • Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie 2000-2005 – Marzena Kubacz

Zmarli

 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Wincenty Szydlik (1946-2004)
 • Robert Szydlik – Dr Tadeusz Swat (1936-2006)