Category Archives: Spisy treści

Tom V – Spis treści

 • rocznik-wolominski-tom-v-2009Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk

Artykuły, studia, rozprawy

 • Krzysztof Antczak – Perspektywy rozwoju Wołomina
 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Działania wojenne na przedmościu praskim w dniach 23 kwietnia – 3 maja 1809 roku
 • Jacek Szczepański – Militarno-historyczne znaczenie fortu w Beniaminowie
 • Zbigniew Gnat-Wieteska – „Burza” i początki „drugiej konspiracji” na terenie Obwodu „Rajski Ptak”, „Burak” – Radzymin
 • Bogdan Chodkiewicz – Prasa podziemna w powiecie wołomińskim w latach 1981-1990

Continue reading

Tom IV – Spis treści

 • rocznik-wolominski-tom-iv-2008Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk

Artykuły, studia, rozprawy

 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Ruch ludowy w powiecie radzymińskim. Część I (do rewolucji 1905-1907 roku)
 • Piotr Orzechowski – Z dziejów Strachówki i okolicy
 • Janusz Bublewski – Elektrownia w Wołominie
 • Ryszard Mazurek – Historia klubu sportowego „Huragan” (część II). Historia wołomińskiej siatkówki. Koszykówka
 • Tadeusz Kielak, Mieczysław Różanek, Irena Rybak – Historia rodzinnych ogrodów działkowych w Wołominie – „Uroczysko” (1977-2007)
 • Ewa Urszula Kuba – Działalność kulturalno-oświatowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie w latach 2000-2006

Continue reading

Tom III – Spis treści

rocznik-wolominski-tom-iii-2007

 • Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk

Artykuły, studia, rozprawy

 • Janusz Odziemkowski – Bój batalionu por. Stefana Pogonowskiego o Wólkę Radzymińską 15 sierpnia 1920 r.
 • Marek Kuczmarski – Bitwa pancerna na przedpolach Warszawy 1944 r. Część II
 • Wacław Panek – Z Wołomina do Paryża. Pieśniarka Wiera Gran
 • Zbigniew Gnat-Wieteska – Podpułkownik Henryk Krajewski ps. „Wicher”, „Eryk”, „Bak”, „Trzaska”, „Leśny” (1898-1989)
 • Monika Lach – Tajne nauczanie w Wołominie w latach 1939-1944
 • Janusz Bublewski – Szpitale w Wołominie w latach 1939-1957
 • Jolanta Oktaba – Miejski Dom Kultury w Wołominie w świetle opinii, dokumentów i własnej praktyki
 • Marian Krupicki, Ryszard Mazurek – Historia klubu sportowego „Huragan”. Lata 1923-1960

Continue reading

Tom II – Spis treści

rocznik-wolominski-tom-ii-2006

 • Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk, Jarosław Stryjek

Artykuły, studia, rozprawy

 • Jarosław Stryjek – Rozwój przestrzenny Wołomina
 • Grażyna i Wawrzyniec Orlińscy – Ziemia Wołomińska w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
 • Robert Szydlik – 100. rocznica powstania „Siewby” (1906-1908) – pierwszego pisma chłopskiego na Mazowszu, wydawanego w Tłuszczu, w powiecie radzymińskim
 • Janusz Odziemkowski – Między Radzyminem i Wołominem – 12-17 sierpnia 1920 roku
 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie w latach 1908-1939
 • Jarosław Stryjek – „Burza” w Ośrodku Wołomińskim AK

Continue reading

Tom I – Spis treści

Rocznik Wołomiński - Tom I - 2005 (okładka)

 • Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk, Jarosław Stryjek

Artykuły, studia, rozprawy

 • Jarosław Stryjek – Obecność
 • Janusz Odziemkowski – Walki o Wołomin podczas obrony przedmieścia warszawskiego w sierpniu 1920 roku.
 • Jarosław Stryjek – Niechciane miasto. Wołomin w latach 1916-1919
 • Tadeusz Swat – Powstanie Styczniowe w Wołomińskiem
 • Janusz Odziemkowski – Bój pod Ossowem 14 sierpnia 1920 roku
 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Czasopisma Wołomina i regionu do 1939 roku
 • Zbigniew Gnat-Wieteska – Narodowe Siły Zbrojne w powiecie radzymińskim
 • Marek Kuczmarski – Bitwa pancerna na przedpolach Warszawy 1944 r. (cz. I)
 • Anna Wojtkowska – Historia wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Wołomin

Continue reading