Category Archives: Tom II

Tom II – Spis treści

rocznik-wolominski-tom-ii-2006

  • Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
  • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk, Jarosław Stryjek

Artykuły, studia, rozprawy

  • Jarosław Stryjek – Rozwój przestrzenny Wołomina
  • Grażyna i Wawrzyniec Orlińscy – Ziemia Wołomińska w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
  • Robert Szydlik – 100. rocznica powstania „Siewby” (1906-1908) – pierwszego pisma chłopskiego na Mazowszu, wydawanego w Tłuszczu, w powiecie radzymińskim
  • Janusz Odziemkowski – Między Radzyminem i Wołominem – 12-17 sierpnia 1920 roku
  • Arkadiusz Kołodziejczyk – Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie w latach 1908-1939
  • Jarosław Stryjek – „Burza” w Ośrodku Wołomińskim AK

Continue reading