Category Archives: Tom IV

Tom IV – Spis treści

  • rocznik-wolominski-tom-iv-2008Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
  • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk

Artykuły, studia, rozprawy

  • Arkadiusz Kołodziejczyk – Ruch ludowy w powiecie radzymińskim. Część I (do rewolucji 1905-1907 roku)
  • Piotr Orzechowski – Z dziejów Strachówki i okolicy
  • Janusz Bublewski – Elektrownia w Wołominie
  • Ryszard Mazurek – Historia klubu sportowego „Huragan” (część II). Historia wołomińskiej siatkówki. Koszykówka
  • Tadeusz Kielak, Mieczysław Różanek, Irena Rybak – Historia rodzinnych ogrodów działkowych w Wołominie – „Uroczysko” (1977-2007)
  • Ewa Urszula Kuba – Działalność kulturalno-oświatowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie w latach 2000-2006

Continue reading