Tag Archives: tom i

Tom I – Spis treści

Rocznik Wołomiński - Tom I - 2005 (okładka)

 • Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk, Jarosław Stryjek

Artykuły, studia, rozprawy

 • Jarosław Stryjek – Obecność
 • Janusz Odziemkowski – Walki o Wołomin podczas obrony przedmieścia warszawskiego w sierpniu 1920 roku.
 • Jarosław Stryjek – Niechciane miasto. Wołomin w latach 1916-1919
 • Tadeusz Swat – Powstanie Styczniowe w Wołomińskiem
 • Janusz Odziemkowski – Bój pod Ossowem 14 sierpnia 1920 roku
 • Arkadiusz Kołodziejczyk – Czasopisma Wołomina i regionu do 1939 roku
 • Zbigniew Gnat-Wieteska – Narodowe Siły Zbrojne w powiecie radzymińskim
 • Marek Kuczmarski – Bitwa pancerna na przedpolach Warszawy 1944 r. (cz. I)
 • Anna Wojtkowska – Historia wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Wołomin

Continue reading