Category Archives: Tom III

Tom III – Spis treści

rocznik-wolominski-tom-iii-2007

  • Przedmowa – Jerzy Mikulski, burmistrz Wołomina
  • Wstęp – Arkadiusz Kołodziejczyk

Artykuły, studia, rozprawy

  • Janusz Odziemkowski – Bój batalionu por. Stefana Pogonowskiego o Wólkę Radzymińską 15 sierpnia 1920 r.
  • Marek Kuczmarski – Bitwa pancerna na przedpolach Warszawy 1944 r. Część II
  • Wacław Panek – Z Wołomina do Paryża. Pieśniarka Wiera Gran
  • Zbigniew Gnat-Wieteska – Podpułkownik Henryk Krajewski ps. „Wicher”, „Eryk”, „Bak”, „Trzaska”, „Leśny” (1898-1989)
  • Monika Lach – Tajne nauczanie w Wołominie w latach 1939-1944
  • Janusz Bublewski – Szpitale w Wołominie w latach 1939-1957
  • Jolanta Oktaba – Miejski Dom Kultury w Wołominie w świetle opinii, dokumentów i własnej praktyki
  • Marian Krupicki, Ryszard Mazurek – Historia klubu sportowego „Huragan”. Lata 1923-1960

Continue reading