Tom IX – Spis treści

rocznik-wolominski-tom-ix-2013

 • Przedmowa – Ryszard Madziar, burmistrz Wołomina
 • Wstęp – Jarosław Stryjek

Artykuły, studia, rozprawy

 • Bogusław Kuć – Powstanie Styczniowe w północnej części powiatu stanisławowskiego
 • Tomasz Michalik – Z dziejów Wołomina w latach 1944-1952
 • Marek Rogusz – Stanisław Jakub Skarżyński
 • Paweł Tadeusz Gajzler – Tadeusz Derengowski – życiorys żołnierza „Wachlarza” oraz „Kedywu” Komendy Głównej Armii Krajowej
 • Wanda Lipińska – Jeszcze trzy moje wołomińskie adresy
 • Janusz Bublewski – Wołomińska elektrownia. Założenie i początki funkcjonowania
 • Dorota Skibicka, Czesław Sitarz – 55 lat Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie
 • Izabela Bochińska – Biblioteka przyszłości
 • Janusz Bublewski – Wołomiński tradycje wodniactwa i sportów wodnych
 • Ryszard Musiałowicz – MKS Błękitni i sport w Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie w latach 1959-1970
 • Teresa Rogulska – Wołomińskie Jupitery
 • Marcin Ołdak – Wołomin Retro

Źródła, materiały, wspomnienia

 • Jarosław Stryjek – Akt przekazania placu strażakom z Wołomina
 • Jarosław Stryjek – Nowe materiały do dziejów Wołomina
 • Marek Rogusz – Wspomnienia lotnika września 1939 r.
 • Anna Wojtkowska – Szkolne kalendarium budynku przy ulicy Wileńskiej 32 w Wołominie cd. lata 1967-1977

Wiersze

 • Wiersze Wandy Lipińskiej
 • Wiersze Marii Ludwiniak
 • Wiersze Rafała Orycha

Wołomińskie biografie

 • Ryszard Musiałowicz – Wołominianin – w eskorcie pogrzebu Serca Marszałka Józefa Piłsudskiego Stanisławowi Janowiczowi w 100. rocznicę urodzin
 • Paweł Tadeusz Gajzle – Maria Teresa Bartnik „Diana” i Jerzy Bartnik „Magik” – rodzeństwo z harcerskiego batalionu „Parasol” Armii Krajowej
 • Antoni Widomski – Miał honor być kadetem. Wspomnienie o doktorze w pierwszą rocznicę Jego śmierci
 • Ryszard Musiałowicz – Inż. Aleksander Dobrzański (1891-1975). Nestor polskiego szklarstwa – fachowiec, pedagog, wychowawca
 • Jarosław Kielczyk – Tragiczna śmierć. Zabójstwo Piotra Kurka – ręczajskiego wójta

Z domowego albumu

 • Jarosław Stryjek – Z albumu Marii

Recenzje

 • Anna Wojtkowska, Oświatowe życiorysy z Wołominem związane. Tom I – Marta Krakowska

Noty wydawnicze

 • Anna Wojtkowska, Życie ciekawe, ale niełatwe – Krystyna Kwapiszewska i jej rodzina – Janusz Bublewski
 • Rocznik Stanisławowski, Zeszyt I – Jarosław Stryjek
 • Powstanie Styczniowe. Uczestnicy, instytucje, wybrane zdarzenia. Obchody i pamiątki w powiecie wołomińskim – Jarosław Stryjek
 • Stanisław Kielak, Tłuszcz. Wieś – osada – miasto. 1447-1980 – Jarosław Stryjek

Kronika

 • Przygotował Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Wołominie – Kronika Wołomina lipiec 2012-lipiec 2013

Zmarli

 • Anna Wojtkowska – Prawnik, nauczyciel, społecznik. Alicja Szelążek (1926-2013)

Listy do redakcji

 • Mirosław Sobiecki – Ząbki zabiegają o zachowanie zabytkowego przepustu z początku XX wieku
 • Maciej Mierzejewski – Witold Parzydło